Alle veelgestelde vragen op een rij

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze via het contactformulier

Wat betekent vruchtbaarheid?

Vanaf de puberteit tot het einde van de overgang zijn de meeste vrouwen in staat zich voort te platen. Deze fase wordt ook wel de ‘reproductieve fase’ genoemd. In deze fase vindt regelmatig een eisprong plaats zodat een zwangerschap kan ontstaan.

De vruchtbaarste tijd in het leven van een vrouw is voor haar 30e levensjaar. Hierna neemt de vruchtbaarheid en dus de kans op een (doorgaande) zwangerschap duidelijk af. Omdat steeds meer vrouwen om verschillende redenen pas ruim boven de 30 jaar voor een zwangerschap kiezen, is het onderwerp "vruchtbaarheidsproblemen" steeds groter geworden. Dit is zowel een persoonlijk probleem voor het stel dat verlangt naar een kind, als een groeiend maatschappelijk probleem.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit) en onvruchtbaarheid (infertiliteit/steriliteit). De definitie van infertiliteit is volgens de WHO (World Health Organisation): als er gedurende een jaar geen conceptie plaatsvindt, ondanks het niet toepassen van anticonceptie en het hebben van regelmatige gemeenschap[1]. De ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) hanteert een bredere definitie en houdt twee jaar aan[2].
Verder wordt onderscheiden of een vrouw nog nooit zwanger is geweest (primaire steriliteit) of dat ze al eerder zwanger was (secundaire steriliteit). Het verlangen naar een kind kan een relatie diep raken en voor groot verdriet zorgen. Veel stellen vragen zich af hoe zij geholpen kunnen worden.

In de moderne geneeskunde bestaat een reeks methodes die kunnen helpen. FertilityCare is daar een van.

Wat is FertilityCare?

FertilityCare is een programma voor vrouwen en stellen die inzicht willen krijgen in hun vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid is een onderdeel van zowel de man als de vrouw. FertilityCare helpt hen allebei daar op een gezonde en positieve manier mee om te gaan.
Een (gezonde) man is vanaf de puberteit altijd vruchtbaar. Daarentegen is een vrouw het grootste deel van haar cyclus niet vruchtbaar. Bij haar zijn er afwisselend dagen van vruchtbaarheid en van onvruchtbaarheid. Het is een mooi en goed op elkaar afgestemd systeem. Het hele lichaam is betrokken bij deze cyclische veranderingen. Vaak is de maandelijkse bloeding het enige dat de vrouw opmerkt. Maar er zijn speciale 'biomarkers' die de momenten van vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid aantonen. Deze biomarkers kunnen aanwijzingen geven hoe de cyclus verloopt en of er storingen zijn.
Door het herkennen van deze biomarkers leert de vrouw haar lichaam op een nieuwe, mooie, natuurlijke manier kennen en waarderen. Ook voor de man kan het een belevenis zijn om zijn vrouw beter te kennen, te begrijpen en zo te kunnen steunen.
Met FertilityCare krijgt u meer inzicht in dit systeem. U leert over de biologische achtergronden van de cyclus, de fysiologie van de vruchtbaarheidscyclus van de vrouw, de invloeden van binnen en buiten en hoe u hierop kunt inspelen. Zo leert u uw eigen en eventueel uw gemeenschappelijke vruchtbaarheid kennen en er op een goede manier mee om te gaan.

Mannen en vrouwen beleven vruchtbaarheid en seksualiteit vaak op een verschillende manier. In de FertilityCare-privélessen leert u tevens om elkaar (beter) te begrijpen en om over deze verschillen (beter) te praten.

Hoe kan de FertilityCare-cursus bij vruchtbaarheidsproblemen helpen?

Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan vruchtbaarheidsproblemen (subfertiliteit). Aanwijzingen daarvoor kunnen onder andere gevonden worden in de cyclus; een veranderd bloedingspatroon, verminderde slijmproductie, een korte fase na de eisprong, bruine bloedingen na de menstruatie, zijn hier voorbeelden van.

Door de cyclus goed onder de loep te leggen kan ook gezien worden in hoeverre verschillende stressvolle levenssituaties invloed hebben op de cyclus en dus op de vruchtbaarheid. Een sterfgeval maar ook een tentamen kan al van invloed zijn. Het lichaam kan hier namelijk op reageren met het uitstellen van het rijpen van een eitje omdat het ‘niet gunstig is om zwanger te worden’. Er vindt dan geen eisprong plaats of hij is vertraagd en van minder goede kwaliteit. Met FertilityCare kan u zelf zien wat van invloed is op uw hormoonhuishouding.

In het geval van vruchtbaarheidsproblemen kan FertilityCare u dus op verschillende manieren helpen:

U leert om dagelijks uw cyclus bij te houden. Zo kunt u op zeer nauwkeurige manier de vruchtbare tijd in uw cyclus bepalen. Dit kan zonder toegevoegde tests (urine of bloed), zonder echo en zowel bij regelmatige als onregelmatige cycli. Door gericht gemeenschap te hebben tijdens de vruchtbare dagen is de kans op een zwangerschap duidelijk hoger. Dit kan zonder veel stress, want u bent zelf de specialist inzake uw vruchtbaarheid.
U leert stresvolle situaties te herkennen die van invloed zijn op uw hormoonhuishouding.
Door aan de hand van de FertilityCare-cycluskaart afwijkingen van een normaal cycluspatroon vast te stellen. Als het met het zwanger worden niet lukt en er zijn mogelijk afwijkingen dan kunt u terecht bij een gespecialiseerde NaProTechnology-arts.

Hoe zijn FertilityCare en NaProTechnology ontstaan?

Rond 1970 werd aan de universiteiten van St. Louis en Creighton (VS) onder de leiding van de gynaecoloog Dr. Thomas Hilgers uitgebreid onderzoek gedaan naar de biomarkers van de vrouwelijke vruchtbaarheid - de observatiemethode "Creighton Model".

In de loop der jaren ontstond in samenwerking met pedagogen, verpleegkundigen en psychologen een doordacht onderwijsprogramma met twee doelstellingen:
• De methode op een zo effectief mogelijke manier doorgeven om aan mensen te leren hoe het lichaam in elkaar zit.
• Het leren omgaan met seksualiteit en vruchtbaarheid op een positieve en respectvolle manier. Hierbij zal de docent zowel zorgen voor het doorgeven van kennis als ook het begeleiden van de vrouw of het stel op hun weg.
Dit hele concept draagt de naam van zijn doel: FertilityCare - zorg dragen voor de vruchtbaarheid.

Ongeveer 30 jaar geleden ontwikkelde dit zich verder. Door het analyseren van duizenden cycli ontdekten Dr. Hilgers en zijn team duidelijke verschillen in het cycluspatroon van gezonde vrouwen tegenover zieke vrouwen. Vrouwen met diverse gynaecologische stoornissen toonden afwijkingen van een normaal cycluspatroon. Dit was in het bijzonder het geval bij vrouwen die niet zwanger raakten en vrouwen met (herhaalde) miskramen.
Op basis van deze ontdekking ontwikkelden Dr. Hilgers en zijn team een nieuwe methode voor diagnostiek en tegelijk voor behandeling: Natural Procreative Technology - NaProTechnology.
Het concept van Dr. Hilgers is nauwkeurig beschreven in een tekstboek van meer dan 1.200 pagina's[1].
Intussen zijn er artsen in alle continenten opgeleid om NaProTechnology toe te passen. Hoewel het mogelijk is diverse gynaecologische problemen met NaProTechnology te behandelen, wordt deze kennis nu vooral ingezet bij kinderwens behandelingen.

Tot nu toe hebben in Europa meer dan 800 stellen met vruchtbaarheidsproblemen hun kinderwens in vervulling zien gaan dankzij NaProTechnology. Meer dan 150 stellen hebben een kindje kunnen krijgen ondanks eerdere niet geslaagde IVF-pogingen2.

Hoe effectief is FertilityCare om wel of niet zwanger te worden?

Met FertilityCare kunt u de vruchtbare en de onvruchtbare dagen van de cyclus nauwkeurig bepalen. Daarom is FertilityCare zeer effectief en betrouwbaar als middel ter voorkoming van een zwangerschap als ook om een zwangerschap te bereiken.

De betrouwbaarheid van de methode bij het vermijden van een zwangerschap is 99,5%[1]. Daarmee is het Creighton Model FertilityCare systeem een van de meest betrouwbare middelen om een zwangerschap te vermijden.
Maar FertilityCare is in twee richtingen te gebruiken. Omdat de vruchtbare dagen heel nauwkeurig bepaald kunnen worden, is de kans dat u op deze dagen na gemeenschap zwanger wordt, heel hoog. Bij een normaal vruchtbaar stel is de effectiviteit van FertilityCare de volgende[2] :

Na de 1e cyclus

76 %

Na de 3e cyclus

90 %

Na de 6e cyclus

98 %

(cumulatieve zwangerschappen)

[1] Hilgers, TW, Stanford, JB: The Use-Effectiveness to Avoid Pregnancy of the Creighton Model NaProEducation Technology: A Meta-Analysis of Prospective Trials; Journal of Reproductive Medecine 43: 495-502, June 1998

[2] Hilgers, TW, Daly, KD, Prebil, et al: Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility and Fertility Focused Intercourse; Journal of Reproductive Medecine, 37: 864-866, 1992

Hoe zit de cyclus in elkaar?

Met FertilityCare leert u hoe uw lichaam werkt. Iedere cyclus zijn er een reeks veranderingen die van invloed zijn op het hele lichaam:

In het begin van elke cyclus rijpen in de eierstok een aantal eicellen in een eiblaasje, dat follikel genoemd wordt. Door middel van het hormoon oestrogeen "zegt" de follikel tegen het lichaam van de vrouw: "let op, er rijpt een eitje, binnenkort kan het tot een bevruchting komen". Vervolgens vinden in het hele lichaam van de vrouw veranderingen plaats. In de baarmoederholte wordt bijvoorbeeld slijmvlies opgebouwd. Tegelijkertijd produceren klieren in de baarmoederhals slijm. Hoe dichter de eisprong nadert, des te helderder en vruchtbaarder wordt dit slijm. De vrouw kan dit makkelijk waarnemen aan de uitgang van de vagina. Als er in deze tijd geslachtsgemeenschap plaatsvindt, kunnen de zaadcellen makkelijker door dit slijm voortbewegen - en bovendien biedt het hen voeding.

Als het eitje voldoende gerijpt is, vindt door een ander hormoon de eisprong plaats. De follikel gaat open en het eitje komt vrij. Het wordt door de eileiders opgenomen. Dit is de aangewezen plaats voor een bevruchting. De bevruchte eicel maakt vervolgens een tocht van rond een week tot de binnenholte van de baarmoeder, waarbij zij door celdeling groter en tot een embryo wordt. Het embryo nestelt zich dan in het baarmoederslijmvlies in.

Het slijmvlies in de baarmoederholte is intussen voorbereid, want na de eisprong verandert het follikelblaasje in het "gele lichaam" (corpus luteum). Dit produceert een ander hormoon, progesteron of: het gele-lichaam-hormoon. Dit hormoon "zegt" weer tegen het lichaam van de vrouw: "let op, er heeft een eisprong plaatsgevonden. Misschien is er een zwangerschap ontstaan". Aldus verandert het baarmoederslijmvlies zodanig dat het het embryo voeding geeft, wanneer het zich innestelt. Tegelijkertijd wordt de slijm van de baarmoederhals weer dik en taai. Het maakt een soort prop, zodat er bijvoorbeeld geen infecties van buiten kunnen indringen. Ook zaadcellen kunnen nu niet meer passeren. De slijmprop is dicht en bevat zelfs zaaddodende stoffen.

Als er geen bevruchting plaatsvindt, sterft het gele lichaam na ongeveer twee weken af en wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten - de menstruatie.

Hoe kunt u met FertilityCare deze veranderingen bijhouden?

Uw FertilityCare-cycluskaart is als het ware een spiegel van de veranderingen in uw eierstok.

De methode van het Creighton Model FertilityCare is gebaseerd op het waarnemen van "biomarkers" die de vruchtbaarheid aangeven. Dit is vooral het slijm uit de baarmoederhals dat aan de uitgang van de vagina waar te nemen is. Dit slijm maakt in de loop van de cyclus een aantal karakteristieke veranderingen door. Deze veranderingen zijn betrouwbaar en makkelijk te interpreteren. In het begin van de cyclus, na de menstruatie, is er vaak geen of een plakkerige, witte afscheiding te zien. Naarmate de eisprong nadert wordt dit slijm doorzichtiger en rekbaarder. Er bestaat een "piek-dag", de laatste dag waarop dit vruchtbare, heldere slijm waar te nemen is. Hierna is er een duidelijke, soms abrupte verandering naar geen of weinig, plakkerig slijm. Het is voor de meeste vrouwen geen moeite om dit snel en precies te herkennen. Onderzoek heeft laten zien dat deze piekdag nauw samenhangt met de dag van de ovulatie (eisprong1.) In de cursus leert u onder leiding van uw docente om de vruchtbare dagen en de onvruchtbare dagen in uw cyclus te herkennen en te interpreteren. In de cursus leert u onder ander om uw observaties op een eenvoudige manier te interpreteren.

Deze regels stellen u in staat om op elk moment van de reproductieve fase deze methode toe te passen. U weet elke dag of u vruchtbaar of onvruchtbaar bent.

Het is niet noodzakelijk om een bijzonder regelmatige levensstijl te hebben om de methode te kunnen gebruiken. U leert om uw cyclus te kennen en te interpreteren, ondanks de diverse invloeden van binnen en buiten. Ook de veranderingen in de overgang of tijdens borstvoeding zijn geen obstakel om de methode te kunnen gebruiken. Vrouwen die de methode na het stoppen met de pil willen toepassen kunnen dit ook vlot leren.

1 Hilgers, TW: The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY; Institute Press, Pope Paul VI Institute, Omaha, Nebraska, 2004

FertilityCare – ook iets voor mij?

Medisch gezien bestaan er bijna geen situaties in de reproductieve (vruchtbare) levensfase van de vrouw waarin FertilityCare niet toegepast zou kunnen worden. En dat zowel om een zwangerschap te vermijden alsook om zwanger te worden. Bij stellen is het van belang dat de beslissing om FertilityCare toe te passen een keuze van de vrouw én de man is. Het is de vrouw die observeert, de man die haar steunt en het stel dat de methode gebruikt.

Het Creighton Model FertilityCare systeem biedt vooral voor stellen met een verminderde vruchtbaarheid een grote kans:

in het geval van een lichte vermindering van de vruchtbaarheid kan vaak dankzij de kennis van de vruchtbare dagen en het hebben van gemeenschap in deze tijd een zwangerschap tot stand komen.
In het geval van ernstige vormen van vruchtbaarheidsproblemen kan het stel geholpen worden door middel van een medische behandeling volgens NaProTechnology. Hiervoor is de kennis en het in kaart brengen van de cyclus door middel van een cycluskaart noodzakelijk.

Wat is NaProTechnology?

In Westerse landen is gemiddeld een op zes stellen ongewenst kinderloos of ondervindt problemen om zwanger te worden of te blijven. Veel stellen die zich met NaProTechnology laten behandelen, hebben vaak pogingen met kunstmatige bevruchting achter de rug en hebben te horen gekregen dat de oorzaak van hun onvruchtbaarheid onbekend is.

NaProTechnology geeft de mogelijkheid voor een duidelijkere en nauwkeurigere evaluatie van de vruchtbaarheid en leidt vaak tot ontdekking van onderliggende oorzaken. Dit kunnen vergevorderde endometrioses of bekkenverklevingen zijn maar het kan bijvoorbeeld ook een lichte, maar niettemin significante, hormoonstoring zijn of een (licht) gebrek aan een bepaald hormoon dat over het hoofd werd gezien.

Door de symptoomgerichte benadering van het probleem biedt NaProTechnology een unieke diagnostiek- en behandelmethode met succesvolle mogelijkheden bij subfertiliteit (verminderde vruchtbaarheid).
• de kans op succes is vaak hoger dan bij kunstmatige bevruchting
• doel is een verbetering van de vrouwelijke en mannelijke gezondheid
• gericht op een natuurlijke conceptie in een gezonde cyclus
• gen verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties zoals meerlingen of vroeggeboortes
• vergelijkbare of lagere kosten dan andere behandelingsmethoden

Hoe verloopt het diagnostiek- en behandeltraject?

Als u een behandeling met NaProTechnology wenst, start u met een cursus FertilityCare. Dat betekent dat u allereerst contact opneemt met een docente FertilityCare in uw omgeving voor het volgen van een individuele cursus.

Nadat u ongeveer drie cycli geobserveerd heeft, vindt het eerste consult plaats bij de in NaProTechnology gespecialiseerde gynaecoloog.

Tijdens het consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. De aandacht gaat voor een groot deel uit naar uw verlangens, verwachtingen en voorstellingen. Ook wordt gekeken naar algemene factoren die van negatieve invloed zijn op de vruchtbaarheid , o.a. stress, roken, veel koffie, alcohol, etc.

U neemt naar dit consult de cycluskaart mee en een reeks resultaten van bloedonderzoek. Daarover wordt u ruim van tevoren geïnformeerd. Ook als u recente uitslagen van semenanalyse, operaties of vroegere kinderwensbehandelingen heeft, zijn deze van belang voor het consult.

Daarnaast wordt basisdiagnostiek verricht, zoals een inwendige echo en gynaecologisch onderzoek. Ook worden de resultaten van het bloedonderzoek dat tijdens de voorafgaande cyclus werd doorgevoerd, besproken.

Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld. De arts zal deze toelichten en een behandeling voorstellen. Indien u medicijnen nodig heeft, ontvangt u hiervoor een recept. Soms zal een (herhaling van) een semenanalyse worden gevraagd. Verder kan een operatie nodig zijn om verdere informatie te achterhalen (diagnostisch) of als behandeling om de vruchtbaarheid te verhogen. Dat zal dan ook tijdens het consult worden besproken.

Tijdens het eerste of tweede consult zal de arts met u over de inschatting van uw persoonlijke zwangerschapskansen spreken. U neemt actief deel in dit gemeenschappelijke traject. De arts zal u daarom deze informatie zo vroeg mogelijk meegeven om samen goede beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast zult u door de continue observatie van uw cyclus zien in hoeverre de behandeling tot een verbetering van uw cyclus heeft geleid.

Ieder consult houdt een grondige analyse van de onderzoeksresultaten en cyclusobservaties in. Afhankelijk van de uitslagen zal de behandeling aangepast worden. Indien onderliggende vruchtbaarheidsproblemen te corrigeren zijn (medicamenteus of chirurgisch) en de cyclus (weer) normaal verloopt, dan is er sprake van een "effectieve behandelingscyclus" Hierbij is de vruchtbaarheid verbeterd en het risico op een miskraam gedaald.

De consulten duren rond 45-60 minuten en vinden drie of vier keer per jaar plaats. De consulten vormen een belangrijk onderdeel van de diagnose en behandeling. De hele behandeling kan 18-24 maanden duren. Natuurlijk zullen vele stellen al eerder een kindje verwachten want zwanger worden is mogelijk vanaf het begin!

Om de kans op een zwangerschap te optimaliseren met NaProTechnology en het maximum uit de behandeling te halen is het belangrijk om het hele traject te doorlopen. Het is een heel ingrijpende tijd in het leven van een stel. Wij raden u daarom aan om samen naar de consulten te komen zodat u het behandelingstraject werkelijk samen kunt doorlopen.

De behandeling is natuurlijk succesvol als u een kind krijgt, maar het is meer dan dat. Ons doel is om u de beste medische behandeling aan te bieden die beschikbaar is om een zwangerschap te bereiken, maar niet tegen elke prijs. Wij willen dit doel niet bereiken ten koste van uw gezondheid, uw relatie of uw geestelijk welbevinden.

Het traject nog eens op een rijtje:

Contact opnemen met een FertilityCare docent voor een cursus
Afspraak maken bij de NPT-gynaecoloog voor na de derde cyclus
Tijdens de tweede cyclus: bloedonderzoek bv. via de huisarts.
Hierover ontvangt u een brief en een tevens informatie voor uw behandelend huisarts.
Na drie cycli: eerste consult.
U neemt de cycluskaart, bloeduitslagen, etc., mee.
Aansluitende consulten ongeveer 3-4 keer per jaar en tevens doorgaan met de FertilityCare-cursus

Zijn er voorwaarden voor een behandeling met NaProTechnology?

Wij wensen u van harte toe dat uw verlangen naar een kind zal worden vervuld. Echter bestaan voor elke methode ook beperkingen en voorwaarden. Zo zijn er ook aan de behandeling met NaProTechnology verschillende voorwaarden verbonden. Deze bestaan op verschillende niveaus. Wij willen u deze graag laten weten zdat u van tevoren kan inschatten of een behandeling in uw geval zinvol en mogelijk is.

Ten eerste zijn er medische limieten bij de vrouw en bij de man.

Bij de vrouw:

• Na conisatie. Bij deze operatie wordt een deel van de baarmoederhals verwijderd. Indien er een groot deel van de baarmoederhals is weggesneden, kan het gebeuren dat er te weinig slijmklieren over blijven en te weinig slijm kan worden geobserveerd. Hierdoor kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een betrouwbare analyse van de cyclus uit te voeren. Indien u toch een behandeling volgens NaProTechnology wilt proberen, kunt een cursus beginnen en samen met uw docente op de kwantiteit en de kwaliteit van de slijm letten.

• Verklevingen van de eileiders. Indien bij u de diagnose van verklevingen van beide eileiders is gesteld, is de kans om met NaProTechnology zwanger te worden heel laag. In deze gevallen is een microchirurgische ingreep noodzakelijk. Afhankelijk van de locatie en de breedte van de verklevingen is de kans op een blijvende opening van de eileiders heel verschillend. In de VS is een aantal artsen opgeleid om dergelijke operaties te verrichten via speciale chirurgische NaProTechnology- methodes. Dit is in Europa niet het geval. De behandelende artsen werken daarom samen met in microchirurgie gespecialiseerde gynaecologen en zullen samen met hen een inschatting maken over de kans op succes.

Indien er maar een eileider aangetast is, bestaat er een kans op een zwangerschap via de andere - doorgankelijke - eileider. In dit geval kan uw algemene vruchtbaarheid verhoogd worden om een conceptie mogelijk te maken.

• Zware endometriose. Indien bij u de diagnose van een zware endometriose is gesteld, geldt hetzelfde als bij de verklevingen van de eileiders. Ook hier zal een uitgebreide operatie in een endometriosecentrum door gespecialiseerde gynaecologen nodig zijn. Lichtere gevallen van endometriose vormen voor de diagnostiek en behandeling met NaProTechnology geen probleem.

Bij de man:

Een minimale hoeveelheid zaadcellen van rond 5 miljoen is noodzakelijk voor een kans op een zwangerschap met NaProTechnology. Ook het aantal beweeglijke zaadcellen is hierbij van belang. Een te laag percentage goed zwemmende zaadcellen is soms te genezen door een behandeling. Hiervoor is samenwerking met een uroloog noodzakelijk.

Bij het stel:

Bij de behandeling met NaProTechnology staat het zorgvuldig werken voor het welzijn van man en vrouw centraal. Dit is niet alleen van toepassing op de de medische aspecten van de behandeling, maar ook op de sociale dimensie van het "gezin-worden". Ook ten opzichte van het kind dat door middel van de behandeling kan ontstaan staat diens welzijn centraal in ons werk.

In het voortraject naar een adoptie wordt heel uitgebreid onderzoek gedaan naar onder andere de psychische, financiële en sociale situatie van de toekomstige ouders, om te bepalen of zij goed voor het kind zouden kunnen zorgen. In het kader van een behandeling volgens NaProTechnology zal een dergelijk onderzoek natuurlijk niet plaatsvinden. Niettemin wordt de verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen die dankzij deze methode ontstaan en de moeder en vader, zeer serieus genomen.
In dat kader is een behandelingsvoorwaarde dat het stel getrouwd is. Een huwelijk biedt weliswaar geen garantie op een intact gezin, maar het verhoogt wel de kans hierop. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een op de vier kinderen, geboren buiten een huwelijk het risico loopt dat zijn ouders op zijn vijfde verjaardag gescheiden zijn. Voor kinderen binnen een huwelijk is dit risico maar een op de tien (Millenium Cohort Study, UK). Het huwelijk biedt daarnaast ook waarborgen ten behoeve van het kind, de moeder en de vader. Indien een ouder komt te overlijden, waarborgt het familierecht dat de andere ouder het kind kan blijven verzorgen en dat het kind erft. Als de ouders toch onverhoopt uit elkaar zouden gaan, biedt het familierecht meer waarborgen dat de kinderen met beide ouders omgang kunnen blijven hebben.

Wat gebeurt er qua diagnostiek?

Een behandeling van NaProTechnology kan de volgende diagnostiek inhouden.

Hormoonbepalingen:
Hormoonbepalingen laten zien hoe de cyclus verloopt. Uit onderzoek is gebleken dat de piekdag in de cycluskaart heel nauwkeurig het moment van de eisprong bepaald. Met uw dagelijkse waarnemingen kunt u dus bepalen wanneer de eisprong heeft plaatsgevonden. Vervolgens kan enkele dagen later het exacte hormoonprofiel van de postovulatoire fase bepaald worden.

De hormoonwaarden in het bloed, voor en na de eisprong, geven belangrijke informatie over de kwaliteit van de cyclus. De behandeling is erop gericht om de cyclus en dus de hormoonwaarden te verbeteren. Regelmatig bloedonderzoek en de cycluskaart zijn dan ook belangrijke factoren voor het doen slagen van de behandeling.

De basisdiagnostiek voor het bloedonderzoek is als volgt. Op de derde cyclusdag zal bloed worden afgenomen en worden gecontroleerd op: FSH, LH, Prolactine, T3, T4, TSH, Rubella (rode hond), vitamine B12 en algemeen oriënterend bloedbeeld.Op dag 7 na de piekdag worden progesteron en oestrogeen bepaald. Dat zal gedurende het hele traject regelmatig herhaald worden.

Eventueel kan nog aanvullende hormoondiagnostiek plaatsvinden in de loop van de behandeling. Zoals het verloop van oestrogeen rond de eisprong. Indien er gee NPT-gynaecoloog in uw...u niet in de buurt van een NPT-gynaecoloog woont, kunt u deze regelmatige hormoonbepalingen ook via uw huisarts laten doen. U brengt het de uitslagen dan mee naar het volgende consult.

Semenanlyse:
Om maximale gemeenschappelijke vruchtbaarheid van het stel te verkrijgen wordt ook bij de man diagnostiek verricht en wordt hij eventueel behandeld. Het vooraanstaand onderzoek is een semenanalyse (Spermiogramm). Een semenanalyse betekent dat het zaadvocht wordt beoordeeld op onder meer hoeveelheid zaadcellen en hun bewegelijkheid. Vaak wordt het ejaculaat door middel van masturbatie gewonnen. Onze patiënten ontvangen hiervoor een speciaal medisch condoom, dat u kunt gebruiken bij een geslachtsgemeenschap. Binnen een uur na de gemeenschap brengt u het zaadvocht naar een laboratorium in uw buurt. Tijdens het vervoer moet het ejaculaat op lichaamstemperatuur gehouden worden, bijv. in een jaszak of in de hand. Gedetailleerde informatie hierover, inclusief condooms, ontvangt u tijdens het consult.

Follikelecho:
Als het rijpen van een follikel (eiblaasje) door hormonen wordt gestimuleerd, is het van belang te kijken of er daadwerkelijk ook een follikel rijpt. Dit gebeurt door middel van een serie echo's kort voor en na de eisprong, waarbij gekeken wordt hoe groot de follikel is en of er meerdere grote follikels zijn. Indien u niet in de buurt woont van een NPT-gynaecoloog, kunt u deze echo's via de huisarts of gynaecoloog in uw buurt laten verrichten. U brengt de resultaten dan mee naar het volgende consult.

Operaties:
De onderstaande operaties dienen twee verschillende doelen:

diagnostiek: het opsporen van de onderliggende oorzaak van uw vruchtbaarheidsprobleem.
therapeutisch: behandeling met als doel uw vruchtbaarheid te verbeteren.
Hysterosalpingographie (diagnostische ingreep): door het inspuiten van een contrastmiddel in de baarmoederhals kan op een röntgenfoto de baarmoederholte en de doorgankelijkheid van de eileiders aangetoond worden. Dit gebeurt meestaal onder locale verdoving.

De doorgankelijkheid van de eileiders kan ook tijdens een kijkoperatie (laparoscopie) gecontroleerd worden. Een kijkoperatie wordt onder algemene narcose doorgevoerd. Hierbij wordt via een klein sneetje bij de navel een camera in de buikholte geplaatst. Zo kunnen onder meer de baarmoeder, eierstokken en eileiders beoordeeld worden. Om de doorgankelijkheid van de eileiders te controleren, wordt een blauwe vloeistof in de baarmoederhals gespoten die dan uit de eileiders in de buikholte stroomt. De vloeistof wordt ook weer verwijderd.

Wat zijn de elementen van de behandeling?

Operaties
Een kijkoperatie kan ook een therapeutische ingreep zijn. Als er bijvoorbeeld cysten aan de eierstok of verklevingen in de bekkenholte zijn, kunnen die veelal verwijderd worden. Ook kan endometriose vastgesteld en verwijderd worden. Soms is het voor grotere ingrepen nodig om een buiksnee te maken, bijvoorbeeld als er veel verklevingen zijn of er een uitgebreide endometriose is. Alle ingrepen zullen van tevoren met u besproken worden. Het is uw keuze om het wel of niet te laten doen en te kiezen waar u behandeld wilt worden.

Geneesmiddelen
Om de maximale gemeenschappelijke vruchtbaarheid van het stel te bereiken, is de behandeling op de volgende vier pijlers gebaseerd:

1. Het bereiken van een goede eisprong.
Al bij het eerste consult zal duidelijk worden of er aanwijzingen zijn dat de ontwikkeling van de follikel normaal of onvoldoende is. Om een eitje beter te laten rijpen en een eisprong te laten gebeuren zijn er verschillende hormonen gebruikelijk:
Clomifeen.
Clomifeen is een anti-oestrogeen dat de rijping van de follikel verbetert. Het wordt als pil
gedurende enkele dagen in het begin van de cyclus genomen. Helaas kan het de kwaliteit van
het slijm verminderen. Daarom worden gelijktijdig medicijnen ter verbetering van het slijm
voorgeschreven.

Letrozol.
Letrozol is een gonadotropin-antagonist. Dit is een sterk middel voor de rijping van de follikel
en wordt ook als pil in het begin van de cyclus gegeven.

2. Het bereiken van goede slijmkwaliteit.
Een goede slijmkwaliteit is cruciaal voor een conceptie. Er zijn middelen zoals Vitamine B6 of ACC (acetylcysteine) die de hoeveelheid slijm verbeteren. Samen met een hormonale ondersteuning van de follikelrijping kan dan ook de kwaliteit van de slijm verbeteren.

3. Het bereiken van een goede post-piek-fase.
Als er een conceptie plaatsvindt is het van belang dat er voldoende progesteron is om de zwangerschap in stand te houden. In het begin wordt dit door het gele lichaam in de eierstok geproduceerd. Pas vanaf de 12e week wordt er voldoende door de placenta geproduceerd. Uw FertilityCare-cycluskaart zal tonen of er tekens van een tekort zijn, zoals bijvoorbeeld een te korte post-piek fase of verlengde spottings voor de menstruatie. In dat geval zal vanaf piek+3 dagelijks progesteron worden voorgeschreven.

4. Het bereiken van goede zaadkwaliteit.
Parallel aan de diagnostiek rondom de vruchtbaarheid van de vrouw vindt ook diagnostiek rondom de vruchtbaarheid van de man plaats. Het meest belangrijke onderzoek is het semenonderzoek. Als de man niet te lang geleden een goede uitslag van de semenanalyse heeft gehad, is er geen reden voor verder onderzoek. Als dit niet geval is, dan zal dit nog moeten gebeuren. Als er een verminderde kwaliteit is, zal er voor verder onderzoek een bloedonderzoek (algemeen bloedonderzoek, FCH, LH, TSH, testosteron). Als er aanwijzingen zijn voor een spatader in de balzak (varicocele) kan deze door een uroloog verder behandeld worden. Soms is er een operatie nodig. In het geval van een infectie kan met antibiotica, in het geval van sperma-antilichamen, met cortisone behandeld worden. Maar ook tamoxifeen kan worden ingezet om de hoeveelheid en de kwaliteit van het zaad te verbeteren. Algemene vitamine-preparaten kunnen een verdere toegevoegde waarde hebben maar vormen geen belangrijk element van de behandeling.

NaProTechnology en life style

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat omstandigheden van het dagelijkse leven kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op onze vruchtbaarheid en velen hebben dit zelf mogen ervaren. Soms ontvangen stellen tijdens een vakantie "plotseling" een kindje, na vele vergeefse pogingen om zwanger te worden.

Stress kan op diverse manieren onze lichamelijk en geestelijke gezondheid verminderen. Stress kan van invloed zijn op het rijpen van een eitje en dus op uw vruchtbaarheid. Dit effect wordt snel duidelijk als u uw cyclus bijhoudt met FertilityCare. Zowel uw cursusdocente als ook de behandelende NaProTechnology-arts zal naar mogelijke effecten van stress op uw vruchtbaarheid letten en samen met u naar oplossingen zoeken.

Andere oorzaken van verminderde vruchtbaarheid zijn roken, teveel alcohol, teveel cafeïne en te hoog lichaamsgewicht. Natuurlijk helpt het als u al voor de behandeling keuzes maakt en naar verbeteringen zoekt voor uw gezondheid en vruchtbaarheid.

Behandeling tijdens zwangerschap?

De behandeling richt zich niet alleen op het ondersteunen van het zwanger worden, maar ook op het zwanger blijven. Als er aanwijzingen zijn voor een risico op miskramen, wordt dit in de behandeling geïntegreerd.
Onderzoek heeft laten zien dat er met NaProTechnology geen verhoogde kans op meerlingen zijn en dat er geen verhoogd risico is op vroeggeboortes of kinderen met een te laag geboortegewicht1.

Hormoonsubstitutie tijdens de zwangerschap
Als bevruchting heeft plaatsgevonden, wordt meestal geadviseerd om door te gaan met een substitutie van natuurlijk progesteron. Indien er sprake is van herhaalde miskramen, kunnen er ook andere behandelingen worden voorgesteld. Het hormoononderzoek wordt regelmatig herhaald. Afhankelijk van de uitslag wordt de behandeling voortgezet of gestopt. Doel van deze substitutie is om er zeker van te zijn dat er blijvend goede progesteron-levels zijn, zodat risico's op latere zwangerschapscomplicaties worden gereduceerd. Denk hierbij aan late miskramen en vroeggeboortes.

1 Stanford, JP, Parnell, TP, Boyle, PC: Outcomes From Treatment Of Infertility With Ntural Procreative Technology in an Irish General Practice, J Am Board Fam Med 2008; 21: 375-384

Wat maakt NaProTechnology uniek?

Zowel bij de mannelijke als ook bij de vrouwelijke subfertiliteit zijn de elementen van de behandeling moderne, in de algemene gynaecologie en fertilteitsspecialisatie gebruikte en goed onderzochte middelen en operatiemethodes.

NaProTechnology is geneeskunde met een hoge en actuele medische standaard.

Wat zijn dan de verschillen met de gebruikelijke kunstmatige methodes?

De FertilityCare-cycluskaart is een doorlopend objectief middel om uw individuele cyclus te volgen en de behandeling steeds hierop af te stemmen. Dat betekent dat er duidelijk minder medische interventies nodig zijn, bijvoorbeeld om het moment en de kwaliteit van de eisprong te bepalen.
De gehele diagnostiek en behandeling is vervolgens afgestemd op uw individuele cyclus. Dat waarborgt dat de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn.
Verder is de gehele behandeling gericht op het opbouwen van een maximaal gemeenschappelijk vruchtbaarheidspotentieel. Door het behandelen van onderliggende probleem kan uw gezondheid verbeteren of herstellen.
Een doel van de behandeling is om u in staat te stellen om op een natuurlijke wijze een zwangerschap te bereiken.
Het doel is verder om het risico op een miskraam of andere zwangerschapscomplicaties te minimeren.

Hoe ontstaat een miskraam?

Een miskraam is voor de meeste stellen een zeer diepgaande, traumatiserende ervaring. Er kunnen vele redenen voor een miskraam zijn, maar vaak blijven de oorzaken onduidelijk. Meestal wordt er ook pas na de derde miskraam meer onderzoek naar verricht.

Met FertilityCare en NaProTechnology kan worden vastgesteld of u een verhoogd risico heeft op een miskraam - nog voordat een miskraam gebeurt. De behandeling richt zich vervolgens op de oorzaak om zo het risico op een volgende miskraam te verlagen. Helaas ondervinden sommige vrouwen problemen om zowel zwanger te worden als ook te blijven. Ook hier kan NaProTechnology van grote waarde zijn.

Oorzaken
Oorzaken van miskramen zijn vaak veelzijdig en kunnen op diverse vlakken liggen: hormoonstoringen in de cyclus, veranderingen in de baarmoeder, problemen in de bloedstolling, auto-immuunziektes, genetische afwijkingen, etc.

Wat is de diagnostiek bij miskraam?

Het doel van diagnostiek is om de onderliggende oorzaak van de miskraam te vinden. De eerste stap is een gedetailleerd onderzoek van de vrouwelijke cyclus. Dit gebeurt middels een analyse van de FertilityCare-cycluskaart en een nauwkeurige analyse van de hormoonwaarden in de fase na de eisprong. Op die manier kan worden nagegaan of er een gebrek is aan oestrogeen en/of progesteron. Deze hormonen zijn namelijk van groot belang voor de innesteling en groei van de embryo in de eerste weken van de zwangerschap. Andere stappen in de diagnostische fase richten zich specifieker op het opsporen en behandelen van andere oorzaken.

Wat is de behandeling bij een miskraam?

Als in het onderzoek duidelijk wordt dat bijvoorbeeld de hormoonwaarden te laag zijn, wordt u een behandeling aanbevolen waardoor deze zich weer kunnen normaliseren. Hierdoor wordt niet alleen uw algemene vruchtbaarheid geoptimaliseerd maar ook het risico op een miskraam verlaagd. Het bepalen, controleren en corrigeren van eventuele storingen in de hormonale spiegels zal worden gecontinueerd totdat conceptie heeft plaatsgevonden.

Als het hormoonprofiel tijdens de eerste onderzoeken normaal is, kan aanvullende diagnostiek op chirurgisch vlak wenselijk zijn. Bijvoorbeeld een hysteroscopie, waarbij het bekijken van de baarmoederholte mogelijk is. Tijdens dit onderzoek kan een biopt (=een enkele mm klein stukje weefsel) worden genomen van de baarmoeder-binnenwand. Dit biopt wordt onderzocht op tekenen van lichte infectie of andere oorzaken die de miskraam kunnen verklaren.

Aanvullend wordt er onderzoek verricht naar bloedstollingsproblemen, genetische afwijkingen. Maar ook meer algemene afwijkingen zoals schildklierproblematiek worden onderzocht. Dit gebeurt meestal in samenwerking met andere specialisten.

Bij NaProTechnology wordt er altijd gestreefd naar een behandeling van de oorzaak - om een miskraam te voorkomen als ook om de algemene gezondheid van de vrouw te verbeteren.

De ervaring met NaProTechnology leert dat de kansen op een geslaagde zwangerschap uitermate hoog zijn: rond 80% van de stellen wordt en blijft zwanger met NaProTechnology, zelfs bij die stellen waarbij 8 of meer miskramen zich hebben voorgedaan[1]. as

Stel een vraag

© 2016 FertilityCare