Alle veelgestelde vragen op een rij

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze via het contactformulier

Onvruchtbaarheid

Van de puberteit tot de menopauze hebben de meeste vrouwen de mogelijkheid om kinderen te krijgen: tijdens deze periode, die "reproductieve fase" wordt genoemd, vindt regelmatig de eisprong plaats, zodat een zwangerschap kan beginnen.

Helaas laat voor sommige stellen de gewenste zwangerschap op zich wachten ...

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO definieert onvruchtbaarheid als: "het niet bereiken van een zwangerschap na 12 maanden of meer van regelmatige onbeschermde geslachtsgemeenschap." (1)
Voor een paar dat het FertilityCare-systeem gebruikt, kan deze definitie worden teruggebracht tot 6 maanden wanneer gemeenschap plaatsvindt gedurende de vruchtbare dagen en geen zwangerschap bereikt wordt. (2)
Tegenwoordig ervaart wereldwijd ongeveer 1 op de 6 paren in de vruchtbare levensfase onvruchtbaarheid. (1)

Of het nu gaat om zogenaamde "primaire" onvruchtbaarheid (als de vrouw nog nooit zwanger was), of secundaire onvruchtbaarheid (als het paar al een of meer zwangerschappen had), de beproeving is vaak zwaar en veroorzaakt veel gevoelens van verdriet, woede, angst en onbegrip ("waarom?")

Een ovulatie-inductie-therapie in de FertilityCare-kliniek ondersteunt paren met onvruchtbaarheid door een medische benadering te bieden die gericht is op het optimaliseren van de kansen op een natuurlijke conceptie en een succesvolle zwangerschap.

(1) https://www.who.int/health-topics/infertility

(2) Hilgers, TW. Daly, KD. Prebil, AM en Hilgers, SK. Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility and Fertility Focused Intercourse. J. Reprod. Med. 37.864, 1992.

De FertilityCare-cursus stelt stellen in staat om hun vruchtbaarheid nauwkeurig te bepalen, zonder dat er andere tests of onderzoeken nodig zijn (ovulatietest, bloedtest, echografie), onafhankelijk daarvan of de cycli nu regelmatig of onregelmatig zijn. Uw vruchtbare dagen kennen en in deze fase gericht geslachtsgemeenschap hebben, laat de kans op zwangerschap duidelijk toenemen.

De observatie van de "biologische markers" kan ook goede aanwijzingen geven over de kwaliteit van de cyclus en de aanwezigheid van mogelijke afwijkingen: abnormale bloeding, verminderde productie van baarmoederhalsslijm, korte of onregelmatige postovulatoire fase, bruine bloeding aan het einde van de menstruatie, enz., zijn alle symptomen voor mogelijke afwijkingen.

Het nauwkeurig observeren van de vrouwelijke cyclus maakt het ook mogelijk om de invloed van bepaalde externe factoren op de cyclus en dus ook op de vruchtbaarheid te meten, bijvoorbeeld stress.

Als u niet zwanger kunt worden of een zwangerschap niet uit kunt dragen, of als uw cycluskaart iets afwijkends laat zien, kunt u een arts raadplegen die is opgeleid in herstellende fertiliteitsgeneeskunde.

In de afgelopen decennia zijn verschillende methoden van ”restauratieve reproductieve geneeskunde” (de vruchtbaarheid herstellende geneeskunde) ontwikkeld.
Vele methodes werken samen met het “International Institute for Restorative Reproductive Medecine” ter verbetering van het wetenschappelijk onderzoek en de blijvende vorming van de specialisten. NaPro-FertilityCare is daarvan een van de meest geavanceerde, gestructureerde en gestandaardiseerde. Meer dan 1000 artsen uit alle continenten hebben de opleiding gevolgd.
De FertilityCare-kliniek in Kleve is verbonden aan het IIRRM om het wetenschappelijk onderzoek en opleiding van specialisten te verbeteren. www.iirrm.org
De behandelingsmethode die in de kliniek wordt toegepast is de “ovulatie-inductie-therapie”, de verbetering van de cyclus van de vrouw met het oog op een spontante conceptie.

Zoekt u een second opinion vanwege uw vruchtbaarheidsprobleem of cyclus-gerelateerde klachten?

In de FertilityCare-kliniek kunt u vrijblijvend een consult boeken. www.fertilitycare.nl/afspraak-maken

Tijdens dit eerste consult zal de arts uitgebreid met u uw medische voorgeschiedenis bespreken en ingaan op uw verwachtingen. Ook wordt een gynaecologisch onderzoek en echoscopie verricht.

Op basis van deze informatie is een individuelle inschatting van de situatie en de kansen op een zwangerschap mogelijk, zodat u vervolgens samen de juiste beslissingen kunt nemen of deze therapie bij u past.

Als u kiest voor een therapie in de FertilityCare-kliniek is de volgende stap het opstellen van een diagnostiek-plan (oriënterend fertiliteitsonderzoek) om de redenen van uw fertiliteitsprobleem of miskramen op te sporen.

Deze omvat als eerste stap het aanleren van het FertilityCare-cyclusmonitoring met behulp van een docente en bloedtesten. Alle diagnostiek wordt afgestemd op uw eigen cyclus. Vervolgens zal de arts u een therapieschema voorstellen.

Tijdens de volgende afspraken bespreekt u uw observaties, die het effect van de behandeling op uw cyclus duidelijk maken, maar ook de verschillende uitgevoerde onderzoeken (bloedonderzoek, echo's, enz.) De therapie wordt steeds aangepast aan de verkregen resultaten. Deze behandeling ter verbetering van uw cyclus heet in Nederland “ovulatie-inductie-therapie”.

Om de kans op zwangerschap te optimaliseren en het maximale uit de behandeling te halen, zijn regelmatige consulten bij de arts en bijeenkomsten met de FertilityCare-docente noodzakelijk. De consulten met de arts duren 45 tot 60 minuten en vinden rond 4 keer per jaar plaats. Dit is essentieel voor een veilige en effectieve diagnose en het eventuele aanpassen van de behandeling. De duur van de behandeling is maximaal rond 18 maanden.

Elke vruchtbaarheidstherapie – ook een ovulatie-inductie-behandeling in onze kliniek - kan veeleisend zijn in het leven van een paar. Daarom raden wij u nadrukkelijk aan om de consulten en bijeenkomsten samen te bezoeken en zo deze weg samen te gaan.

Het is natuurlijk, naast uw wens, ook onze wens dat u zwanger raakt en deze volledig kan uitdragen. Wij zetten ons 100% daarvoor in. Ons doel is daarom om u de best mogelijke medische behandeling te bieden, maar niet tegen elke prijs: niet ten koste van uw gezondheid, uw relatie als echtpaar of uw psychisch welzijn.
In de realiteit is onze ervaring dat veel vrouwen ons berichten dat hun welzijn juist verbetert met normalisering van hun hormoonstelsel. Daarnaast delen vele stellen dat het gezamenlijk maken van keuzes over hun gemeenschappelijke vruchtbaarheid hun relatie sterker heeft gemaakt!

Het maken van alle afspraken in de FertilityCare-kliniek in Kleve is eenvoudigweg online mogelijk. Op de website van het Karl Leisner Klinikum Kleve ziekenhuis of van FertilityCare Nederland vindt u de link om te registreren om vervolgens een afspraak te maken. Uitleg hierover is ook in het Nederlands aanwezig.  

www.fertilitycare.nl/afspraak-maken

www.kkle.de/fertilitycare-klinik

Voorafgaand aan uw eerste consult bij de arts ontvangt u per email de intake formulieren die u a.u.b. ingevuld meebrengt naar het consult, samen met eventuele resultaten van eerdere gynaecologische onderzoeken.

Veel vrouwen en paren die in onze kliniek behandeld worden komen van ver weg. Om onnodige stress, reistijd en kosten te vermijden hebben wij een “long distance protocol” ontwikkeld:

 • een deel van de standaarddiagnostiek kan dichtbij huis worden verricht
 • een deel van de consulten vindt online plaats
 • de consulten in Kleve zijn slechts 2 keer per jaar nodig
 • korte of acute vragen worden tijdens telefonische consulten van rond 10 minuten besproken

Het beloop van de diagnostiek en therapie in één oogopslag:

 • Maak een afspraak bij de FertilityCare-kliniek voor een oriënterend fertiliteitsonderzoek. Alle afspraken kunnen online gemaakt worden via: https://www.fertilitycare.nl/afspraak-maken
 • Zoek contact met een FertilityCare-docente om een Fertility Care cursus te starten. Ons team stelt zich voor op www.fertilitycare.nl/team
 • Maak een afspraak voor een vervolgconsult bij de arts zodra éen cyclus volledig in kaart is gebracht en de basis-bloedonderzoeken zijn verricht. Uw docente zal bij de planning hiervan helpen. De bloedonderzoeken kunt u via uw huisarts dichtbij huis laten doen.
 • Als er sprake is van storingen van uw fertiliteit wordt een ovulatie-inductie-therapie begonnen.
 • In overleg met de arts worden de vervolgconsulten evenals de tussentijdse onderzoeken ingepland.

Een behandeling in de FertilityCare-kliniek is geschikt voor bijna alle vormen van onvruchtbaarheid en kan ook gebruikt worden bij:

 • onregelmatige cycli
 • polycysteuze eierstokken (PCOS)
 • eierstok-cysten
 • onvoldoende progesteronspiegel
 • onderfunctie van de schildklier
 • endometriose
 • verklevingen
 • afwezigheid van ovulatie of suboptimale ovulatie
 • mannelijke subfertiliteit

Zoals bij elke methode bestaan randvoorwaarden en grenzen:
Het doel van elke behandeling is de natuurlijke vruchtbaarheid van het paar te herstellen, zodat een natuurlijke conceptie plaats kan vinden. Daarom is het gericht op echtparen waarbij noch de man noch de vrouw een pathologie heeft die het onmogelijk maakt om op natuurlijke wijze zwanger te worden: azoöspermie (afwezigheid van zaadcellen), geblokkeerde eileiders die niet hersteld kunnen worden of vroege menopauze bij vrouwen.

Voor vrouwen van 42 jaar en ouder zal de arts voorafgaand uitgebreid de persoonlijke kansen en de afweging voor of tegen een therapie bespreken. De behandeling is gericht op vrouwen tot maximaal 45 jaar.

Een vruchtbaarheidsbehandeling is vaak een veeleisende periode. Daarom is het voor het stel van belang om van tevoren zeker te zijn van hun wederzijdse wens zich voor het leven aan elkaar te verbinden door samen een gezin te stichten. Hoe zinvol is het om de weg naar een kind te beginnen zonder deze zekerheid?

Aangezien noch de docente, noch de arts zich bevoegd voelen om de stabiliteit van de relatie te beoordelen, is het criterium dat wordt gehanteerd dat van het huwelijk (burgerlijk en/of religieus). In tegenstelling tot adoptie (waarvoor onder meer de financiële, psychische en sociale situatie van de wensouders wordt beoordeeld) is dit het enige criterium – behalve medische - dat voor de therapie wordt aangehouden.

Dit criterium heeft ook het voordeel dat het gewenste kind zoveel mogelijk wordt beschermd: een kind heeft een verenigd en liefdevol gezin nodig. Hoewel het huwelijk geen garantie is tegen echtscheiding, vermindert het statistisch de risico's. (1) Bovendien genieten kinderen van gehuwde ouders een betere rechtsbescherming vooral bij overlijden van een ouder of echtscheiding.

(1) Volgens de Millennium Cohort Study (VK) loopt 1 op de 4 van buiten het huwelijk geboren kinderen het risico dat hun ouders voor hun 5e verjaardag uit elkaar gaan; voor kinderen die in het kader van een huwelijk zijn geboren, treft dit risico slechts één op de 10 kinderen.

De baarmoederhals bevat klieren, die baarmoederhalsslijm produceren als reactie op de hormoonschommelingen tijdens de cyclus (oestrogeen, progesteron). Wanneer een afwijkend uitstrijkje en verder onderzoek een voorstadium van baarmoederhalskanker aantonen, kan conisatie plaatsvinden waarbij een stukje van de baarmoederhals wordt verwijderd. Na conisatie van de baarmoederhals kan het moeilijk zijn om de cycli te observeren met FertilityCare. Tijdens de cursus leert u om betrouwbare observaties door te voeren.
Een kinderwenstherapie is meestal nog steeds mogelijk. De arts zal met u samenwerken om uw kansen op een zwangerschap te beoordelen.

Bij verklevingen van de eileiders kan de kans op zwangerschap erg laag zijn. Afhankelijk van de locatie van de verklevingen is een microchirurgische ingreep ter heropening mogelijk.
Wanneer er slechts één eileider is aangetast, is een zwangerschap goed mogelijk.

Ja, een therapie van de endometriose is met of zonder wens om zwanger te worden mogelijk.

In het algemeen worden vrouwen met endometriose aangeraden om een gestageenpil te nemen bijvoorbeeld om de menstruatiepijn te verlichten. Afhankelijk van de situatie wordt de endometriose chirurgisch verwijderd.

De behandeling in de FertilityCare-kliniek richt zich op het oplossen van het probleem, bijvoorbeeld de pijn en het tegelijkertijd optimaliseren van de vruchtbaarheid van de vrouw. De therapie is omvat hormonen, supplementen, voedingsadviezen en immunologische therapieën. Als u zwanger wilt worden, is een milde endometriose meestal geen belemmering voor een ovulatie-inductie therapie. In het geval van een ernstige endometriose is mogelijk een operatie vereist. De arts zal in ieder geval uw kansen op zwangerschap met u bespreken.

Bij mannelijke subfertiliteit zal de arts dezelfde aanpak hanteren als bij vrouwelijke subfertiliteit: de oorzaak van de onvruchtbaarheid zoeken en deze vervolgens consequent behandelen.
Basisdiagnostiek is het volgens de WHO-standaarden doorgevoerde “spermogram" (semenanalyse). Dit omvat de analyse van het aantal zaadcellen en de percentage beweeglijke zaadcellen.
Een laag aantal zaadcellen is door een gerichte therapie vaak aanzienlijk te verbeteren.

Een eventuele behandeling wordt in samenwerking met gespecialiseerde urologen (andrologen) doorgevoerd. Omdat de oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid, zoals bij vrouwen, multifactorieel zijn, zal rekening gehouden worden met hormonale, immunologische of infectieuze factoren.
In geval van blijvende afwezigheid van zaadcellen is een therapie in de FertilityCare-kliniek niet zinvol.

Met de therapie wordt de natuurlijke conceptie bevorderd. Daarom wordt een spermadonatie niet overwogen.

Meestal heeft de mannelijke of vrouwelijke onvruchtbaarheid meerdere oorzaken.
Vaak zijn de hormoonspiegels ontoereikend of niet in balans, maar ook problemen van het immuunsysteem, andere hormoonstelsels, voeding of lifestyle kunnen een prominente rol spelen.

De vraag is daarom: wat zijn de obstakels, de problemen, die aan de basis liggen van het probleem van onvruchtbaarheid?

Om de vruchtbaarheid te optimaliseren, is het daarom cruciaal om deze verschillende factoren op een gestructureerde, precieze en gedetailleerde manier te bestuderen.

Het voornaamste doel van onze therapie is het herstellen van een goede werking van de vrouwelijke cyclus (ovulatie-inductie). Naast bloedonderzoeken om de hormoonspiegels te bepalen, echo's en ovulatietesten, hebben we een uitzonderlijke tool dat ons een veelvoud van zeer waardevolle informatie geeft: de cycluskaart.
 
Om een nauwkeurige diagnose van de oorzaken van onvruchtbaarheid te stellen, berust de diagnostiek op de volgende elementen:
 
FertilityCare-cycluskaart:
De meeste belangrijke diagnostische tool is de cycluskaart die u zelf, met hulp van uw docente, invult. Sommige factoren, zoals de lengte van uw cyclus, de lengte van de pre- en postovulatoire fases, de stabiliteit van uw postovulatoire fase, abnormale bloedingen, premenstruele spotting, bruine bloeding aan het einde van uw menstruatie, de kwaliteit van uw baalrmoederhalsslijm, de aanwezigheid van premenstrueel syndroom, enz. kunnen wijzen op belangrijke, onderliggende afwijkingen.
 
Hormoononderzoek:
Hormonale schommelingen geven belangrijke aanwijzingen over de kwaliteit van uw cyclus.
Studies hebben aangetoond dat het FertilityCare-systeem nauwkeurig aangeeft wanneer u ovuleert. Met deze informatie is het mogelijk om bloedonderzoeken doelgericht te verrichten. Tegelijkertijd dient deze informatie om een volledig en nauwkeurig hormonaal profiel van uw individuele cyclus op te stellen in plaats van willekeurige bloedonderzoeken te verrichten.
 
Deze onderzoeken kunnen in samenwerking met uw huisarts dichtbij huis worden uitgevoerd. De resultaten worden geanalyseerd tijdens uw volgende consult in de FertilityCare-kliniek.
 
Echoscopie-monitoring van de ovulatie:
Om de kwaliteit van de follikel en de eisprong te beoordelen, wordt rondom de eisprong een serie van echo's verricht. Zo wordt de maximale grootte van de follikel en de kwaliteit van de eisprong in kaart gebracht. Tevens wordt de dikte van het baarmoederslijmvlies beoordeeld.
 
Hysterosalpingografie (baarmoederfoto):
Hierbij wordt via een sonde een contrastmiddel in de baarmoeder geïnjecteerd, zodat de binnenholte van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders kunnen worden beoordeeld. Het gebeurt meestal met een echoscopie
 
Chirurgische ingrepen:
In sommige gevallen kan een operatie worden aangeraden om informatie over de oorzaken van de onvruchtbaarheid te achterhalen of om de vruchtbaarheid te verbeteren.
 
Een kijkoperatie, laparoscopie, uitgevoerd onder algemene anesthesie, omvat het inbrengen van een camera (endoscoop) in de buikholte via een kleine incisie nabij de navel.
Hiermee kunt u onder andere de baarmoeder, eierstokken en eileiders observeren.
Om de doorgankelijkheid van de eileiders te beoordelen, wordt een blauwe vloeistof in de baarmoeder geïnjecteerd.
Een laparoscopie kan ook worden gebruikt voor therapeutische doeleinden tijdens de behandeling, bijvoorbeeld voor de verwijdering van endometriose of verklevingen of het puncteren van de eierstokken bij een PCOS.
Deze ingrepen worden in overleg met uw zorgverzekeraar in het Karl-Leisner-Klinikum of een ander ziekenhuis verricht. In de FertilityCare-kliniek wordt uitsluitend de ovulatie-inductie-therapie aangeboden
 
Semenanalyse:
Om de vruchtbaarheid van het paar te optimaliseren, beoordeelt de arts ook de mannelijke vruchtbaarheid, om zo nodig een behandeling aan te bieden.
Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een zaadonderzoek, dat onder meer het aantal spermatozoa en hun mobiliteit zal bepalen. Ejaculaat wordt gewoonlijk verkregen door masturbatie. In onze FertilityCare-kliniek is dat niet noodzakelijk het geval: als zij dat op prijs stellen, kunnen onze patiënten een speciaal medisch condoom kopen, waarmee ze tijdens de normale geslachtsgemeenschap sperma kunnen verzamelen. Dit condoom moet dan binnen een uur naar een laboratorium worden gebracht (op lichaamstemperatuur houden). Indien u dat wenst bespreek het tijdens de consulten met de arts.
 
Diagnostiek en eventuele behandeling bij de man worden door de FertilityCare gefaciliteerd en door andrologisch geschoolde urologen verricht.

Om de vruchtbaarheid van het paar te optimaliseren, is de behandeling gebaseerd op de volgende pijlers:

De follikelrijping en de eisprong optimaliseren
Bij onvoldoende ontwikkeling van de follikel wordt een ovariële stimulatie ingezet. De medicijnen die wij gebruiken worden wereldwijd in de fertiliteitsgeneeskunde toegepast: Letrozol, FSH, Clomid, enz. Ons doel is de groei van één enkele follikel van goede kwaliteit. Daarom zijn de doseringen relatief laag; ernstige bijwerkingen zoals hyper-stimulering zijn er daarom niet. In het geval van een onvoldoende ovulatie, wordt een "HCG-trigger-shot" aangeraden, volgens het standaardprotocol in de reproductieve geneeskunde. Het tijdstip wordt op de natuurlijke eisprong afgestemd via de FertilityCare-cycluskaart. Dit is de basis van de “ovulatie-inductie-therapie”.
 
Het baarmoederhalsslijm optimaliseren
De kwaliteit van het baarmoederhalsslijm is cruciaal voor het bereiken van conceptie, vooral in gevallen van mannelijke subfertiliteit. Mucolytica kunnen de hoeveelheid baarmoederhalsslijm verhogen. In combinatie met ovariële stimulatie verbeteren ze ook de kwaliteit van het slijm.
 
De postovulatoire fase optimaliseren
Wanneer de conceptie plaatsvindt, zijn de progesteron- en oestrogeenspiegels cruciaal om de zwangerschap voort te zetten. Tijdens de eerste weken van de zwangerschap worden de maternale hormonen oestrogeen en progesteron geproduceerd door het gele lichaam (corpus luteum). Pas na rond 12 weken kan de placenta deze hormonale ondersteuning overnemen.
Als uw FertilityCare-cycluskaart de mogelijkheid van een corpus luteumdeficiëntie aangeeft, krijgt u een bloedtest voorgeschreven om uw hormoonspiegels in de postovulatoire fase te controleren. Bij onvoldoende hormoonspiegels wordt u een behandeling op basis van de suppletie van natuurlijke hormonen voorgesteld.
 
Het algemeen hormonaal systeem optimaliseren
In het kader van het oriënterend fertiliteitsonderzoek worden ook verschillende hormoonstelsels onderzocht: TSH, prolactine, androgenen, enz. Deze worden indien nodig volgens de gebruikelijke protocollen behandeld.
 
Genitale organen behandelen
Baarmoederpoliepen of vleesbomen, verklevingen in het bekken, endometriose, obstructie van de eileiders, kunnen alle afzonderlijk de kans op een zwangerschap verlagen. Tijdens de consulten in de FertilityCare-kliniek worden alle diagnostische en behandelmogelijkheden met u besproken. 
In sommige gevallen kunnen chirurgische ingrepen worden aanbevolen. Deze ingrepen kunnen in overleg met uw verzekeraar in het Karl-Leisner-Klinikum of een ander ziekenhuis worden verricht. In de FertilityCare-kliniek wordt uitsluitend de ovulatie-inductie-methode aangeboden.
 
De omstandigheden van het dagelijks leven kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. Het is niet ongebruikelijk dat stellen er plotseling in slagen zwanger te worden terwijl ze op vakantie zijn ... na vele maanden geprobeerd te hebben zonder succes!
 
Stress kan onze fysieke en mentale gezondheid op vele manieren beïnvloeden. Het kan onze hormoonspiegels beïnvloeden, de eisprong blokkeren. Door naar uw cyclus te kijken kunt u de impact van stress meten en samen met de arts naar oplossingen zoeken.Roken, alcohol, cafeïne, overgewicht en te weinig slaap kunnen ook een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid.  

Het doel van de therapie in de FertilityCare-kliniek is niet alleen om de conceptie te bevorderen, maar ook om u te helpen de zwangerschap uit te dragen. Het voorkomen van miskramen is onderdeel van de behandeling. Studies hebben aangetoond dat de therapie in onze kliniek het risico op meerlingzwangerschappen, vroeggeboorten of baby's met een laag geboortegewicht niet verhoogt. (1)

In onderzoek werden de moederlijke oestrogeen- en progesteronspiegels van normale zwangerschappen per week van de zwangerschap wetenschappelijk beoordeeld. Bij suboptimale niveaus bieden wij suppletie met natuurlijke hormonen aan om de hormoonspiegels van de moeder te normaliseren en zo de kans op een normaal beloop van de zwangerschap te verhogen en miskramen en zwangerschapscomplicaties (bijvoorbeeld vroeggeboorte) te voorkomen. Regelmatig bloedonderzoek is nodig om uw hormoonspiegels vast te stellen en de hormonale ondersteuning voort te zetten, aan te passen of te stoppen. (2)

Als er sprake is van een herhaalde miskraam of een verhoogd risico op een miskraam, kunnen daarbovenop andere behandelingen worden gestart.

(1) Stanford, JP, Parnell, TP, Boyle, PC: Outcomes From Treatment Of Infertility With Natural Precreative Technology in an Irish General Practice; J Am Board Fam Med 2008; 21: 375-384
(2) The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Thomas W. Hilgers, M.D.

“Gezond worden – en dan zwanger, zo kun je de therapie in der FertilityCare-kliniek samenvatten. De verbetering van de cyclus, een gezonde levensstijl en een verbeterde gezondheid brengen meer welzijn – en een verbeterde fertiliteit.
Het team van arts en docente biedt medische steun en begeleidt u op uw weg.

De restauratieve reproductieve geneeskunde:

 • zoekt consequent naar de oorzaken van de onvruchtbaarheid
 • verbetert de fertiliteit en de gezondheid van man en vrouw
 • respecteert de intimiteit van het stel: de conceptie vindt uitsluitend plaats door geslachtsgemeenschap
 • biedt voor elk stel diagnoses en behandelingen op maat - door het aanpassen van het traject aan de natuurlijke cyclus van de vrouw
 • zorgt voor normale cycli en geen overstimulering
 • verhoogt het risico op meerlingzwangerschappen niet
 • is zeer effectief in het voorkomen van miskramen of andere zwangerschapscomplicaties.
 • laat het stel de hoofdrol spelen in de omgang met hun vruchtbaarheid.

Net zoals bij elke therapie zijn er ook grenzen en randvoorwaarden verbonden aan een therapie in de FertilityCare-kliniek. Om goed te kunnen beslissen of deze therapie bij u past raden wij u aan om voorafgaand aan een mogelijke therapie dit document zorgvuldig te lezen

 

 

 

 

Terug

Stel een vraag

© 2022 FertilityCare

Selecteer de taal